top of page

Wed, 12 Apr

|

Home Workspace Restauranten

Fagsamling med tema bærekraft hos Home Workspace på Hamar - åpent for alle!

Samarbeidsklynge for en bærekraftig by- og samfunnsutvikling på Innlandet inviterer til Fagsamling på Home Workspace Hamar den 12. april fra kl.1000 til kl.1500. Samlingen er gratis og åpen for alle. Påmelding til roar@6cst.no. Velkommen!

Registration is closed
See other events
Fagsamling med tema bærekraft hos Home Workspace på Hamar - åpent for alle!
Fagsamling med tema bærekraft hos Home Workspace på Hamar - åpent for alle!

Time & Location

12 Apr 2023, 10:00 – 15:00

Home Workspace Restauranten, Strandgata 2, 2317 Hamar, Norway

About The Event

Program:

Kl. 1000 Oppmøte 

Kl. 1015-1025 Velkommen og status fra sist ved Roar Smelhus Åpning av artist Mona Krogh 

RAMMEVILKÅR I DET GRØNNE SKIFTET/ NØDVENDIG OMSTILLING FREM MOT LAV- OG NULLUTSLIPPSSAMFUNNET 2030/50

Kl. 1025- 1045 Utfordringer i norsk planlegging, Anett Andreassen og Roar Smelhus

Spørsmålet om bærekraft står sentralt i den nye Plan- og bygningsloven, faktisk så sentralt at selve formålet med planleggingen i dag er å sikre en bærekraftig utvikling. BAE- næringen er den største fastlandsnæringen i Norge i dag, og er sånn sett avgjørende for om vi når de målsetningene myndighetene har forpliktet oss til. Utfordringene er i hovedsak knyttet til de temaene; Bærekraft, kunnskap og demokrati med 3 grunnleggende ideer; se teori og praksis i sammenheng. Viske ut det etablerte skille mellom den «samfunnsorienterte» planleggingen og den «fysisk orienterte» planleggingen. Sist, men ikke minst, gi et innblikk i den prosjektbaserte byutviklingen.  

Pause kl. 1045- 1100 Kl. 1100- 1125 Bestillerkompetanse, Anett Andreassen og Odd- Olaf Schei DFØ

For å oppnå et bærekraftig resultat er en bærekraftig start og prosess avgjørende. Et bærekraftig resultat er ikke statisk, men dynamisk, og fordrer derfor innovasjon. Det er bestilleren som initierer prosjektet, og det er også bestilleren som må planlegge og rigge prosjektet på en slik måte at innovasjon frem mot et bærekraftig resultat er mulig. Hva er Grønn anskaffelsesprosess? ved Odd- Olaf Schei DFØ.  

Kl. 1125-1145 Hvorfor må næringslivet gå foran? Også må vi ikke glemme forskningen? Professor Høgskolen Innlandet, senter for forskning på digitalisering og bærekraft, Bård Tronvoll.

Selv om behovet for tempo tvinger frem innovasjon, som for så vidt også bærekraften fordrer, må vi ikke glemme forskningen. Behovet for samarbeid har aldri vært større, og triple helix blir stadig viktigere. (samarbeid næringsliv, akademia og politikk)  

Lunsj kl. 1145-1215 

CASE

Kl. 1215- 1245 Innlandet Science Park, Anette Mellbye CEO

Anette Mellbye vil fortelle om bakgrunnen for etableringen av Innlandet Science Park, samt hva som er planlagt innhold i et slikt hus. Deretter hva slags hus og område er nødvendig for å gi innholdet i bygget kontekst og retning. Hva er argumentene for volum og størrelse på huset med tilknyttede byformer? Sammenheng mellom teknologi og bærekraft, samt hvor innovasjon er nødvendig.

HVA ER REELT BÆREKRAFTIG?

Kl. 1245-1305 Sweco bærekraftkoordinator som gir retning i alle Swecos prosjekter

Bærekraftkoordinatorene bruker sin kompetanse og ekspertise for å utvikle bærekraftige og klimavennlige bygg, byer og samfunn, og sørger for at bærekraft vektlegges i alle deler av et prosjekt. Fremover skal satsingsområdet oppskaleres, og planen er å jobbe enda tettere med virksomheter og sikre nøkkelroller på bærekraft i store prosjekter.  

Pause kl. 1305- 1320  

Kl. 1320- 1345 Julie Lyslo Skullestad, Aase Teknikk bærekraftrådgiver

Hun vil komme inn på hvordan livsløpet til et bygg er delt inn; hvilke livsløpsfaser som bidrar til største utslipp; hvilke bygningsdeler som bidrar til største utslipp; og noen tips for smarte løsnings- og materialvalg for å redusere klimafotavtrykket. Hun vil også vise hvordan det nye verktøyet LCABygg fungerer?  

KL. 1345- 1405 Hva er bærekraftig i følge EU’s taksonomi? Varig Renate Andersen Straume

Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren trådte i kraft 1. januar 2023. Loven gjennomfører EUs taksonomiforordning i Norge. Den 31. januar i år publiserte Kommunal- og distriktsdepartementet omsider en veileder for energirammer for nesten nullenergibygg og utregning av primærenergibehov, målt i primærenergi som skal gi avklaring knyttet til taksonomien for eiendomsbransjen.  

Pause kl. 1405-1415 

PROPTECH- HVORDAN KAN TEKNOLOGIEN GI BIDRAG TIL BÆREKRAFTEN?

Kl. 1415-1435 Selvprosjekterende ingeniører, Consigli Ingebjørg Foss Daae COO

Consigli bruker kunstig intelligens og matematikk for å skape beslutningsunderlag for byggherrer og totalentreprenører «Selvprosjekterende ingeniører» som prosjekterer bærekraftige bygg for fremtidens samfunn. Consigli er et godt eksempel på bruk av ny teknologi for å skape bærekraftige løsninger.  

KL. 1435-1450 Energy Control, Tommy Hagenes

Ny eiendomsteknologi gjør det både enkelt og kostnadseffektivt å bli kjent med eksisterende bygg. Ved å samle og presentere disse dataene i et åpent Dashboard, får man informasjonen man trenger for å ta kunnskapsbaserte valg. I mange tilfeller viser det seg at man med relativt små grep kan gjøre et bygg som «ikke fungerer» smart nærmest over natten. Man sitter samtidig på informasjonen man trenger for å drifte bygget både effektivt og bærekraftig.  

KL. 1450- 1500 Oppsummering og takk for i dag ved Roar Smelhus

STED: Home Workspace Restauranten, Strandgata 2, 2317 Hamar 

DATO: 12.04.23 kl.1000-1500 

PÅMELDING: roar@6cst.no

Velkommen!

Share This Event

bottom of page